Edin Geoteknik AB - Om företaget

Edin Geoteknik AB är ett konsultföretag med bred teknisk kompetens inom klassisk geoteknik,
grundläggningsteknik samt dimensionering av stödkonstruktioner.
Företaget fokuserar på att ta fram tekniskt och praktiskt genomförbara lösningar.

Ring oss idag: 070 - 256 52 54

 Kostnadseffektiva, miljömässigt hållbara och säkra lösningar

Geoteknisk projektering

Geokonstruktion